ZESPÓŁ i PARTNERZY

Krzysztof Młynarz, CFA

Prezes Zarządu


Rozpoczął karierę w 2001 roku w BRE Bank S.A. (obecnie mBank S.A.) jako dealer korporacyjnych papierów dłużnych. W kolejnych latach pełnił funkcje tradera zagranicznych papierów dłużnych oraz instrumentów pochodnych na rynku towarowym. W latach 2007 – 2015 jako niezależny konsultant uczestniczył w licznych projektach doradczych związanych z branżą odnawialnych źródeł energii, m.in.: doradzał przy transakcjach zakupu projektów inwestycyjnych, zarządzał portfelem dewelopowanych farm wiatrowych Windyfields Holdings oraz pełnił rolę dyrektora w luksemburskim funduszu inwestycyjnym typu SICAV-SIFz ramienia instytucji finansowej. W 2015 roku założył Proxy Partners, aby w jednym podmiocie skoncentrować doświadczenia swoje i współpracowników.

Kluczowe kompetencje
+ Handlowa administracja i zarządzanie projektami
+ Finanse przedsiębiorstw i modelowanie finansowe
+ Doradztwo strategiczne i administracja spółek
+ Zarządzanie relacjami z lokalnymi partnerami projektów

Wykształcenie
+ Chartered Financial Analyst – tytuł zdobyty w 2011 roku
+ Finanse i Bankowość – Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie

Konrad Szałapak

Dyrektor IT


Doświadczenie w tworzeniu oprogramowania i zarządzaniu projektami informatycznymi rozwija od 1999 roku. W ramach działalności gospodarczej od 2003 r. współpracował z klientami z branż: finansowej, IT, e-commerce i OZE. Brał udział w projektach dla TPSA, Energis, BZWBK i wielu innych – oprogramowywał i implementował narzędzia optymalizujące pracę deweloperów farm wiatrowych.

Kluczowe kompetencje
+ Zarządzanie projektami IT
+ Zarządzanie operacyjne
+ Programowanie

Wykształcenie:
+ Zarządzanie Produkcją – Politechnika Gdańska

Patryk Podsiadły

Inżynier Oprogramowania


Programista Frontend, Backend i Machine Learning.

Joanna Jastrząb

Dyrektor Finansowy 

KONTAKT

Wypełnij formularz. Skontaktujemy się z Tobą