ZESPÓŁ i PARTNERZY

Krzysztof Młynarz, CFA

Prezes Zarządu


Rozpoczął karierę w 2001 roku w BRE Bank S.A. (obecnie mBank S.A.) jako dealer korporacyjnych papierów dłużnych. W kolejnych latach pełnił funkcje tradera zagranicznych papierów dłużnych oraz instrumentów pochodnych na rynku towarowym. W latach 2007 – 2015 jako niezależny konsultant uczestniczył w licznych projektach doradczych związanych z branżą odnawialnych źródeł energii, m.in.: doradzał przy transakcjach zakupu projektów inwestycyjnych, zarządzał portfelem dewelopowanych farm wiatrowych Windyfields Holdings oraz pełnił rolę dyrektora w luksemburskim funduszu inwestycyjnym typu SICAV-SIFz ramienia instytucji finansowej. W 2015 roku założył Proxy Partners, aby w jednym podmiocie skoncentrować doświadczenia swoje i współpracowników.

Kluczowe kompetencje
+ Handlowa administracja i zarządzanie projektami
+ Finanse przedsiębiorstw i modelowanie finansowe
+ Doradztwo strategiczne i administracja spółek
+ Zarządzanie relacjami z lokalnymi partnerami projektów

Wykształcenie
+ Chartered Financial Analyst – tytuł zdobyty w 2011 roku
+ Finanse i Bankowość – Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie

Wojciech Gajewski

Główny Księgowy


W swoim zawodzie pracuje od 2001 i od tego czasu zdobył ogromne doświadczenie w obsłudze księgowej spółek projektowych z branży OZE. Certyfikat Księgowy Ministerstwa Finansów (nr 16611/2007) uzyskał w 2007 roku. Obecnie wraz z zespołem 6 osób obsługuje aż 150 podmiotów w tym 40 spółek z o.o.

Kluczowe kompetencje
+ Księgowość spółek handlowych
+ Obsługa korporacyjna
+ Raportowanie finansowe i księgowe
+ Zarządzanie relacjami z Urzędami

Wykształcenie:
+ Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstwa – Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie

Konrad Szałapak

Dyrektor IT


Doświadczenie w tworzeniu oprogramowania i zarządzaniu projektami informatycznymi rozwija od 1999 roku. W ramach działalności gospodarczej od 2003 r. współpracował z klientami z branż: finansowej, IT, e-commerce i OZE. Brał udział w projektach dla TPSA, Energis, BZWBK i wielu innych – oprogramowywał i implementował narzędzia optymalizujące pracę deweloperów farm wiatrowych.

Kluczowe kompetencje
+ Zarządzanie projektami IT
+ Zarządzanie operacyjne
+ Programowanie

Wykształcenie:
+ Zarządzanie Produkcją – Politechnika Gdańska

Patryk Podsiadły

Inżynier Oprogramowania


Joanna Jastrząb

Dyrektor Finansowy 

KONTAKT

Wypełnij formularz. Skontaktujemy się z Tobą