NASZA OFERTA

Administracja i zarządzanie projektami

Dostarczamy rozwiązania dopasowane do wymagań i standardów Klientów w zakresie handlowego i technicznego zarządzania projektem.

+ Obsługa korporacyjna i bieżące zarządzanie spółkami.

+ Monitoring i raportowanie parametrów projektu.

+ Zarządzanie relacjami z podmiotami zaangażowanymi w projekt.

+ Wsparcie przy wyborze podwykonawców oraz monitoring ich prac.

Eksploatacja i konserwacja

Świadczymy kompleksowe usługi utrzymania ruchu urządzeń i infrastruktury projektów inwestycyjnych.

+ Stały nadzór nad stacjami abonenckimi i infrastrukturą.

+ Dyspozycyjne zespoły elektryków z wszelkimi uprawnieniami

+ Pełen zakres przeglądów okresowych, testów i sprawdzeń.

Optymalizacja projektów

Identyfikujemy obszary, w których możliwa jest poprawa efektywności lub ekonomiki projektów inwestycyjnych.

+ Weryfikacja dokumentacji projektu pod kątem optymalizacji procesów i zakresów czynności.

+ Ewaluacja decyzji administracyjnych w celu identyfikacji potencjalnych obszarów do modyfikacji i poprawy ekonomiki projektu

+ Projektowanie i wdrażanie procedur maksymalizujących przychody i minimalizujących czas przestoju infrastruktury projektu.

+ Renegocjacja umów i zobowiązań projektowych.

Nadzór inwestorski i właścicielski

Reprezentujemy interesy właścicieli na każdym etapie projektu, od greenfield do demontażu turbin wiatrowych.

+ Maksymalizacja wartości projektu poprzez aktywne zarządzanie procesami w projekcie.

+ Redukcja czasu reakcji na awarie i przestoje do minimum.

+ Bieżące raportowanie parametrów i wskaźników projektu.

Development

Rozwijamy i przygotowujemy do realizacji projekty inwestycyjne oraz modernizujemy istniejące.

+ Kompleksowa obsługa procesu dewelopowania projektów inwestycyjnych.

+ RePowering - weryfikacja możliwości modernizacji projektów w celu zwiększenia ich efektywności lub mocy oraz przeprowadzenie procesów administracyjnych niezbędnych do przeprowadzenia modernizacji.

+ Analizy Due Diligence projektów inwestycyjnych.

Doradztwo strategiczne

Weryfikujemy, optymalizujemy i proponujemy rozwiązania mające na celu maksymalizację wartości oraz ograniczenie ryzyka inwestycji.

+ Przygotowanie modeli finansowych projektów z funkcjonalnością scenariuszy aukcji OZE.

+ Optymalizacja kosztów operacyjnych i administracji.

+ Identyfikacja kluczowych obszarów ryzyka i opracowanie rozwiązań mitygujących.

+ Pogłębione analizy finansowe, opracowanie modeli finansowych przedsiębiorstwa.