DOŚWIADCZENIE

Profesjonalizm Proxy Partners oparty jest o sumę doświadczeń każdego z członków zespołu. Wszystkie projekty inwestycyjne i doradcze, w jakich uczestniczyliśmy pokrywają się z zakresem usług firmy.
Zarządzanie i administracja
+ Zarządzanie handlowe farmami wiatrowymi o łącznej mocy 27,4MW (turbiny Senvion i Enercon)

+ Zarządzanie luksemburskim funduszem inwestycyjnym SICAV-SIF na zlecenie banku

+ Administracja i bieżące zarządzanie portfelem 5 spółek projektowych i spółki operacyjnej (dewelopment projektów wiatrowych)

Nadzór budowlany i zarządzanie projektem
+ Nadzór inwestorski nad budową farm wiatrowych o łącznej mocy 600MW

+ Zarządzanie projektami budowy farm wiatrowych o łącznej mocy blisko 100MW
Dewelopment projektów wiatrowych
+ Portfel 5 projektów wiatrowych o całkowitej mocy blisko 200MW

+ Portfel 9 projektów wiatrowych o łącznej mocy 55MW

Projekty doradcze
+ Doradztwo biznesowe w zakresie inwestycji i zarządzania projektami OZE

+ Przygotowanie opracowań studium wykonalności inwestycji w projekty wiatrowe, fotowoltaiczne, biogazowe oraz utylizacji odpadów

+ Opracowanie modeli finansowych projektów inwestycyjnych oraz przedsiębiorstw