Kasowy PIT – Ministerstwo Finansów chce wprowadzić PIT kasowy na zasadzie dobrowolności, od 1 stycznia 2025 roku. Projekt ustawy wprowadzającej kasowy PIT trafił do konsultacji międzyresortowych.

Zgodnie z projektem, podatnik będzie mógł rozliczać PIT metodą kasową, jeśli: 

Kasowy PIT będą mogli stosować przedsiębiorcy, którzy rozliczają podatek dochodowy:

Prawa do kasowego PIT nie będą miały osoby prowadzące działalność gospodarczą, np. w formie spółki cywilnej czy spółki jawnej.

Założenia ustawy:

Kasowy PIT – plusy i minusy po wprowadzeniu w życie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Analiza założeń projektu ustawy o kasowym PIT rodzi istotne pytanie:

Gdyby metoda kasowa została wprowadzona w PIT, czy nie powinna być również dostępna dla podatku dochodowego od osób prawnych?

Wiele spółek rozliczających CIT ma niższe przychody niż niektórzy przedsiębiorcy płacący PIT, więc kryterium wysokości przychodów z działalności gospodarczej może być niesprawiedliwe.