KSeF –Krajowy system e-Faktur ustrukturyzowanych nad którym Ministerstwo Finansów pracuje od 2021 roku ma na celu uszczelnienie systemu podatkowego, wyeliminowanie błędów przy rozliczaniu podatku VAT oraz ułatwienie dostępu do faktur dla przedsiębiorców oraz ich księgowych.

System będzie nadawał fakturom indywidulany numer identyfikujący oraz weryfikował poprawność wystawianych faktur. Dzięki ustrukturyzowaniu wszystkie dokumenty będą wyglądały tak samo, ułatwi to transakcje zagraniczne pomijając obecne problemy z różnicami, które dotyczą obowiązkowych informacji zawartych na fakturach, w zależności od kraju.

W obecnym formacie jest on dobrowolny. Obowiązkowo miał wejść w życie 01.07.2024 r jednak termin został odroczony do 2026 roku. Od 1 lutego 2026 roku będzie obowiązkowy dla przedsiębiorców, których wartość sprzedaży w poprzednim roku podatkowym przekroczyła 200 mln zł a od 1 kwietnia 2026 roku dla wszystkich przedsiębiorców. Głównym problemem platformy okazała się przepustowość. Poza wieloma informatycznymi błędami, kolejny poważny problem stanowił brak możliwości wystawiania faktur podczas awarii systemu, co powodowałoby zastoje w prowadzeniu działalności gospodarczych.

W marcu odbyły się konsultacje prawne w sprawie wdrażania systemu KSeF.

Zorganizowano 9 spotkań, które cieszyły się ogromną popularnością – wzięło w nich udział około 10 tys. osób zarówno stacjonarnie jak i online.

26 kwietnia 2024 roku Ministerstwo Finansów poinformowało o wynikach audytu dotyczącego KSeF. Jednym z najważniejszych wniosków była informacja o błędach w zaprojektowanej architekturze systemu skutkujących tym, że cały system musi zostać zaprojektowany od nowa.

Wierzymy, że KSeF będzie ogromnym ułatwieniem dla przedsiębiorców oraz księgowych.